GDPR

Nilsson Specialisttandvård

GDPR


EU’s gemensamma regler för personintegritet, GDPR (The General Data Protection Regulation), är ny svensk lag från den 25 maj 2018. Det betyder att vi har nya regler för behandling av personuppgifter. I Sverige kallas den nya lagen Dataskyddsförordningen och ersätter Personuppgiftslagen (PUL).


De nya reglerna ger företagen nytt ansvar och individen nya rättigheter.


Varje gång du kontaktar oss registrerar vi personuppgifter om dig. Personuppgifterna behövs för att kunna ge en god, säker och trygg tandvård. Personuppgifterna används också för att följa upp vår verksamhet och för att få en bild av våra patienters tandhälsa. De två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen.


Dokument som beskriver hur vi behandlar personuppgifter:


Patientinformation


Integritetspolicy


Länkar till ytterligare information:


Information om vårt journalsystem Opus Dental och GDPR


Socialstyrelsens föreskrifter om journalföring och behandling av personuppgifter


Socialstyrelsen angående SMS och e-post


Datainspektionens informationssidor om GDPR


Kontakt


Om du har några frågor kring behandlingen av dina personuppgifter eller hur du kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.


Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud:


Tandläkare Mikael Nilsson

Nilsson Specialisttandvård AB

Nybrogatan 20, 11439 Stockholm

Org.nr. 556973-0566


Telefon: 08-662 55 55

E-post: info@annaomikael.se
Nilsson Specialisttandvård AB | Tandläkare Anna & Mikael Nilsson | Nybrogatan 20, 114 39 Stockholm, Posthusgatan 5C, 761 30 Norrtälje | info@annaomikael.se