Tandimplantat

Nilsson Specialisttandvård

Tandimplantat

Tandimplantat är en mycket bra ersättning för förlorade tänder när man vill ha en fastsittande lösning men inte vill slipa ned sina tänder för att fästa en brygga. Det kan också vara ett bra alternativ om man inte har tillräckligt många tänder som kan bära en tandstödd tandersättning.


Som specialist har Mikael särskild kunskap och erfarenhet vid implantatbehandling. Då resultatet är beroende av en noggrann planering samarbetar Anna och Mikael för att åstadkomma både en estetisk och funktionellt väl fungerande lösning.


Ofta krävs förbehandlingar för att se till att tandkött och tänder är friska innan implantatbehandlingen kan börja. Ibland är mängden käkben otillräcklig för att bära implantat i de tandlösa områdena. I Mikaels specialistkompetens ingår kunskaper och färdigheter för att behandla och bygga upp käkbenet så att implantatbehandling kan genomföras.


Normalt görs behandlingsplaneringen med en datorsimulering efter skiktröntgenundersökning och digitalisering av bettet. Simuleringen ökar precisionen och ger en bättre möjlghet till optimal placering av implantaten vilket är viktigt för såväl implantatens funktion, möjligheten till rengöring och för optimal estetik. En CAD/CAM-framställd borrguide baserad på den digitala planeringen används vid operationen. Detta arbetssätt ger möjlighet till mindre och skonsammare ingrepp vilket minskar operationstiden och efterbesvären.


Behandling

Tandimplantat från Straumann är väl beprövade och vetenskapligt dokumenterade.

Behandlingsplaneringen sker oftast digitalt för bästa resultat.

Implantat är ofta den bästa lösningen för att ersätta en enstaka tand.

Ibland behöver benet byggas upp för att få en tillräcklig bredd där implantatet ska placeras.

Implantat är ett bra alternativ till stora tandstödda broar.

I överkäken kan bihålan behöva behandlas för att skapa nytt ben där kindtänder ska ersättas.

Undersökning

Priset för specialistbedömning och utredning hos Mikael är 2 590kr*.


Normalt behöver också en mindre skiktröntgenundersökning göras för att se hur mycket ben som finns tillgängligt för implantatbehandlingen. Denna undersökning görs på EBF Dentalröntgen på Rådmansgatan. Avtryck av tänderna tas också så att en digital avbildning av bettet kan framställas.


Efter analys av röntgen och bettet får du en behandlingsplan och kostnadsberäkning presenterad vid ett separat besök.* Alla undersökningsåtgärder debiteras enligt Försäkringskassans referenspriser.

Priset är innan ev avdrag av ersättning från försäkringskassan.

Nilsson Specialisttandvård AB | Tandläkare Anna & Mikael Nilsson | Nybrogatan 20, 114 39 Stockholm, Posthusgatan 5C, 761 30 Norrtälje | info@annaomikael.se